| چهارشنبه، 08 تیر 1401
نگاه ایران: مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنای حمل ونقل وضعیت ساخت خط ریلی رشت-انزلی و رشت-آستارا را تشریح کرد. به گزارش فارس، خیرالله خادمی گفت: مسیر ریلی از قزوین- رشت توسط شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل، ساخته شده و در آستانه بهره برداری قرار دارد. او به انجام پروژه رشت-آستارا توسط راه آهن و رشت-انزلی توسط شرکت ساخت اشاره کرد و گفت: خط رشت-انزلی و همچنین رشت -آستارا تا 10 کیلومتر پس از رشت، مشترک است. معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه گفت: از آنجا این مسیر ریلی دوشاخه می شود که یک شاخه به سمت بندرانزلی می رود و یک شاخه هم به سمت بند آستارای ایران می رود و این دو خط کارکرد مختلف دارند. خادمی ادامه داد:  بندر انزلی، شهر انزلی و منطقه آزاد انزلی در قالب یک خط آنتنی 50 کیلومتری به شبکه ریلی کشور وصل می شود. او تصریح کرد: در دو قطعه رشت تا انزلی را می سازیم که یکی از قطعه ها از سال 95 عملیات اجرایی آن آغاز شد و امروز 20 درصد پیشرفت فیزیکی زیرسازی دارد. مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنای حمل ونقل تصریح کرد: زیرسازی مسیر رشت-بندرانزلی در حال انجام است، همچنین مناقصه قطعه دوم هم در پایان سال 96 انجام شد و پیمانکار در قطعه دوم رشت تا انزلی در حال تجهیز کارگاه است. خادمی در ادامه گفت: در راستای تکمیل شبکه ریلی شمال-جنوب کشور و اتصال شبکه ریلی به خط آهن آستارای ایران-آستارای آذربایجان، ضرورت داشت خط پس از رشت در ادامه مسیر به آستارا متصل شود تا شبکه ریلی بین المللی تکمیل شود. او اظهار داشت: رقم 500 میلیون دلاری که قرار است آذربایجان به تکمیل خط ریلی کمک کند، مشمول تکمیل خط رشت -آستارا است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code