| پنجشنبه، 14 مهر 1401
نگاه ایران: طولانی بودن نام خانوادگی علیرضا و همچنین وجود حرف خ در آن باعث شده تا گزارشگران و کارشناسان انگلیسی در به کار بردن نامش، دچار مشکل شوند و این موضوع از هفته اول لیگ برتر به سوژه تبدیل شده است. به گزارش آی اسپورت ، در یکی از برنامه های مربوط به لیگ، پل مرسون، هافبک سابق آرسنال و تیم ملی انگلیس به عنوان کارشناس مهمان برنامه بود و مجری، نام چندین بازیکن که تلفظشان در زبان انگلیسی دشوار است را مقابل او قرار داد و از او خواست که نام ها را تلفظ کند. او در ابتدا نام فابین بالوئنا، مدافع وستهام را فابین بالونا گفت، سپس که مجری نام درست را برای او تلفظ کرد، فابین بالوینا را به زبان آورد و در تلاش سوم توانست نام درست مدافع پاراگوئه ای را بگوید. سپس نام متیو گوئندوزی، هافبک آرسنال روی تصویر نقش بست که مرسون آن را گیندوزی تلفظ کرد. سومین نامی که روی تصویر آمد، کپا آریزابالاگا، گلر چلسی و گرانقیمت ترین دروازه بان تاریخ بود که مرسون پس از دیدن نامش، به جای تلفظش از کلمه خوش شانس و 72 میلیون پوندی استفاده کرد. سپس که تلاش کرد نام خانوداگی کپا را به زبان بیاورد، مجری جلوی او را گرفت و گفت که همه با نام کپا او را صدا خواهند کرد و هیچکس قرار نیست از نام خانوادگی آریزابالاگا استفاده کند. در نهایت نیز نام علیرضا جهانبخش بر تصویر نقش بست که باعث تعجب پل مرسون شد. او که از طولانی بودن نام جهانبخش، چشمانش گرد شده بود، در ابتدا به تصویر نزدیک شد تا بتواند نام را بهتر بخواند و خنده اش گرفت که این کار او نیز باعث خنده مجری شد. او نام علیرضا را به درستی تلفظ کرد ولی در گفتن نام خانوادگی اش، تا "جاهان" خوب پیش رفت ولی در نهایت جهان هاماکاستا را به زبان آورد. سپس مجری نام درست را تلفظ کرد، مرسون نیز توانست آن را دوباره به زبان بیاورد و درست بگوید. در پایان نیز گفت که فکر می کند می تواند از این به بعد نام جهانبخش را درست تلفظ کند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code