| شنبه، 04 تیر 1401
نگاه ایران: بعد از ۲۵ سال و برگزاری چهار نشست سران و ۵۱ نشست کارشناسی برای تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، فردا (یکشنبه - ۲۱ مردادماه) با حضور حسن روحانی در قزاقستان، سران حاشیه این دریا دورهم جمع می شوند تا به احتمال قریب به یقین رژیم حقوقی جدید را امضا کنند و به کشمکش های ربع قرن گذشته پایان دهند. به گزارش ایسنا، مهمترین برنامه رئیس جمهوری در این سفر علاوه بر شرکت در اجلاس سران و امضای بیانیه مشترک و چندین سند مهم و راهبردی همکاری در حوزه خزر توسط مقامات ۵ کشور ساحلی، ملاقات دوجانبه با رئیس جمهوری قزاقستان و برخی سران حاضر در این اجلاس و در نهایت بررسی و توسعه روابط دوجانبه اعلام شده است. تدوین رژیم حقوقی جدید برای این دریا یکی از مهم ترین و پیچیده ترین مسائل پنج کشور حاشیه این دریا از سال ۱۹۹۱ تاکنون بوده است و انتظار می رود که نشست قزاقستان به این مسئله پایان دهد و سرانجام کنوانسیون مذکور به امضای همه کشورها برسد. در آخرین نشست سران که درمهر ماه ۱۳۹۳ در آستاراخان روسیه برگزار شد، روسای پنج کشور ساحلی دریای خزر، یک سند مشترک ۱۹ ماده ای را که حاوی اصول کلی برای تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی این دریا بود، امضا کردند. یکی از مهم ترین نکات پیش نویس کنوانسیون رژیم حقوقی درباره لوله های زیرآبی برای انتقال نفت و گاز است که بر پایه ماده ۱۴ پیش نویس کنوانسیون رژیم حقوقی، کشورهای حاشیه خزر می توانند لوله های انتقال انرژی در بستر دریا کار گذارند، به شرطی که رضایت کشورهایی را که لوله ها از بخش آنها می گذرد، جلب کنند. همچنین دیگر نکته مهم پیش نویش کنوانسیون رژیم حقوقی، درباره نیروهای دریایی در دریای خزر است که طی ماده سه این پیش نویس، حضور ناوها و دیگر شناورهای نظامی خارجی در دریای خزر ممنوع است و در این راستا، پیش نویش مذکور آورده است که شناورهای نظامی هر یک از پنج کشور حاشیه خزر در صورت کسب اجازه قبلی و یا در شرایط غیر مترقبه، سانحه، و یا کمک رسانی به افراد و کشتی ها و هواپیماهای در وضعیت اضطراری می توانند وارد بنادر و یا آب های سرزمینی دیگر کشورها شوند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code