| شنبه، 22 مرداد 1401
نگاه ایران: سیصدو ده میلیون مترمکعب آب پشت سد سفید رود جمع شده است. مجید نیکخو سرپرست شرکت آب منطقه ای گیلان با اشاره به اینکه آبگیری سدسفید رود از اواخر شهریور آغاز شد، گفت: این مقدار آب جمع شده در پشت سد سفید رود ۱۰ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گیلان وی علت افزایش ذخیره آب سدسفیدرود را افزایش بارندگی ها در حوضه آبریز این سد به ویژه در چند هفته اخیر اعلام کرد و افزود: درحال حاضر ورودی آب این سد ۴۳ وخروجی آن ۵ مترمکعب بر ثانیه است. آب مورد نیاز۱۸۰ هزار از ۲۳۸هزار هکتارشالیزار گیلان ازسد سفید رود تامین می شود و آب بقیه شالیزارهای گیلان از چاه ها، رودخانه ها و آب بندان ها تامین می شود. گنجایش سد سفیدرود درحال حاضریک میلیارد و۵۰ میلیون متر مکعب است. حجم ذخیره این سد مخزنی یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون متر مکعب بود که به علت جمع شدن رسوب در چندین سال گذشته کاهش یافته است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code