| شنبه، 12 آذر 1401
اختصاصی نگاه ایران: پل بندرانزلی در حد فاصل خیابان تکاوران و میدان مرکزی شهر،  مدت زیادی است که در محاصره زباله های عابرین، مسافران و ساکنین پیرامون آن است که آثار سوء زیست محیطی و بهداشتی به همراه دارد . تصاویر ذیل نشان دهنده گوشه ای از وضعیت آلودگی حاشیه این پل می باشد که توسط یکی از شهروندان این شهر ارسال شده است. 1 2 3 5

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code