| جمعه، 21 مرداد 1401
نگاه ایران: یک شرکت تولید کاغذ که در آستانه پساب خود را به اراضی اطراف رها می کند، اخطار منع فعالیت دریافت کرد. یک شرکت تولید کاغذ کرافت از ضایعات کاغذ در آستانه اشرفیه که پساب ناشی از فعالیت خود به اراضی اطراف شهرک صنعتی رها می کند موجب آلودگی محیط زیست منطقه شد. ابراهیم غلامی رییس حفاظت محیط زیست آستانه اشرفیه در این خصوص گفت: برای این شرکت تولیدی منع فعالیت صادر شده است. وی اضافه کرد: این شرکت تولید کاغذ کرافت از ضایعات کاغذ در شهرک صنعتی نقره ده آستانه اشرفیه لوله گذاری غیر مجاز را نیز انجام داده است. وی ادامه داد: کاغذ کرافت در تولید جعبه های کارتنی مورد استفاده قرار می گیرد. غلامی خاطر نشان کرد: برای دو دهیاری نیز در حوزه شهرستان به دلیل عدم مدیریت پسماندهای خود اخطاریه محیط زیست صادر شد و دهیاران آن ها ملزم شدند تا نسبت به پاکسازی منطقه از زباله اقدام کنند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code