| یکشنبه، 14 آذر 1400
نگاه ایران:  رضا صادقی خواننده معروف در استوری اینستاگرامش با انتشار تصویری از خود نوشت: یک روز بر گونه این مملکت یک بوسه و بالای سرش یک یادداشت می گذارم و می روم: آنچنان زیبا خوابیده ای که دلم نمیاد بیدارت کنم.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code