| یکشنبه، 02 آبان 1400
به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت برگزار می‌شود
       کد خبر: 197942
نگاه ایران: اولین جشنواره عکس فرهنگ شهروندی با عنوان۴۰عکس برتر به همت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری رشت برگزار می شود.
شرایط جشنواره:
۱-شرکت همه عکاسان در این جشنواره آزاد است ۲-آثار ارسالی فقط بصورت تک عکس پذیرفته میشود و هر عکاس می تواند با ارسال ۲ عکس در هریک از موضوعات  (جمعا ۱۲ عکس ) در جشنواره شرکت کند ۳-در صورت راه یابی عکس به نمایشگاه ارسال عکس با اندازه اصلی ضروری است ۴-دریافت اثرها به صورت لوح فشرده به نشانی رشت سازمان فرهنگی اجتماعی وورزشی شهرداری رشت ،بخش آموزش شهروندی ودریافت رسیدخواهد بود.۵- اصلاح عکس(رنگ ،کنتراست ،برش )در حدی که اصالت عکس را تغییر ندهد قابل قبول است۶- تاریخ عکسها از ۱۵ مرداد تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ باشد۷-تحویل دهننده اثر به عنوان صاحب اثر بوده وقانون کپی تکثیرشامل عکس ها در هر مرحله از جشنواره می شود۸- به آثاری که بعداز مهلت مقرر تحویل داده شود ترتیب اثر داده نخواهدشد ۹-تحویل اثر به منزله پذیرش همه مقررات جشنواره است وتصمیم گیری در موارد پیش بینی نشده به عهده برگزار کننده است ۱۰-چاپ وشاسی اثرها به عهده سازمان فرهنگی اجتماعی وورزشی شهرداری بوده وتمامی هزینه مربوط به نمایشگاه برعهده این سازمان می باشد ۱۱-لوح های فشرده  دریافت شده عودت داده نمی شود
موضوعات جشنواره:
۱-ایمنی شهر ۲-بافت فرسوده ۳-کسب وکارشهری ۴- نظم وانضباط شهری ۵- زیبایی وگردشگری شهری ۶-آپارتمان نشینی ۷- تکدی گری ۸-سد معبر۹- حمل ونقل وترافیک۱۰- شهر دوستار کودک ۱۱-شهر مطالعه و فرهنگ
امتیازها:
۱-عکس های برگزیده بصورت نمایشگاهی در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت وبرای آنها گواهی شرکت در نمایشگاه صادر می شود
۲-تمامی عکس های منتخب در کتابچه مرتبط با نام خود صاحب اثر به چاپ خواهد رسید
جوایز برگزیدگان:
نفر اول :تندیس جشنواره وبن جشنواره به مبلغ ۵ میلیون ریال
نفر دوم: تندیس جشنواره وبن جشنواره به مبلغ ۳ میلیون ریال
نفر سوم : تندیس جشنواره وبن جشنواره به مبلغ ۲ میلیون ریال
راه های ارتباطی جهت تحویل آثار وکسب اطلاعات بیشتر :
رشت خیابان سعدی ،سازمان فرهنگی اجتماعی وورزشی شهرداری رشت ،امور توسعه فرهنگ شهروندی

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code