| یکشنبه، 02 آبان 1400
نگاه ایران: وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ورود این پنج فروند هواپیمای جدید نشانه تعهد اروپایی ها به برجام است، گفت: امروز همزمان با واردات پنج فروند هواپیمای جدید، پنج میلیون یورو قطعه وارد ناوگان هوایی کشورمان شد. عباس آخوندی در حاشیه مراسم ورود پنج فروند هواپیمای ATR به ناوگان هوایی کشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از مهمترین اتفاقات بین المللی پس از خروج آمریکا از برجام تحویل هواپیمای ATR به ایران ایر است. این نتیجه گفت وگوهایی است که با اروپایی ها داشتیم. وی ادامه داد: علی رغم تمام تهدیدهای آمریکا توانستیم پنج فروند هواپیمای جدید وارد ناوگان هوایی کشورمان کنیم که این اتفاق بسیار بزرگی برای صنعت حمل و نقل هوایی کشورمان و شرکت هما است. وزیر راه و شهرسازی از ورود پنج میلیون یورو قطعه با ورود این پنج فروند هواپیما خبر داد و گفت: همراه با این هواپیماهای جدید پنج میلیون یورو قطعه هم وارد کشور شد که می تواند در تعمیر و نگهداری هواپیماها بسیار موثر عمل کند. آخوندی با تاکید بر اینکه تحویل پنج هواپیما در این شرایط را یک گام از اتحادیه اروپا جهت تعهد به برجام می دانیم، اظهار داشت: همکاری ها با اتحادیه اروپا در آینده ادامه خواهد داشت و حتی می توانیم با تعاملات سازنده با اروپایی ها، آمریکا را منزوی کنیم. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به توسعه فرودگاه های کوچک در شهرهای کم برخوردار اظهار داشت: از ابتدا هم به دنبال خرید هواپیماهای کوچک بودیم چراکه این هواپیماها موجب توسعه منطقه ای و رونق فرودگاه های کوچک خواهند شد و افزایش تردد در این فرودگاه ها توسعه منطقه ای را به دنبال خواهد داشت. آخوندی ادامه داد: امیدوارم بتوانیم شبکه هوایی را به تمام مناطق ایران متصل کنیم و از این طریق تمام مناطق کشورمان را توسعه دهیم.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code