| چهارشنبه، 05 آبان 1400
نگاه ایران: جوان عاشق وقتی فهمید دخترخاله اش از دست شوهرش کتک خورده نقشه قتل او را طراحی کرد و بعد از قتل جسد را به آتش کشید. به گزارش شرق، متهم که جوانی 23 ساله است دو سال قبل، بعد از اینکه پلیس فهمید با دخترخاله اش رابطه داشته به اتهام قتل شوهر او بازداشت شد.  براساس محتویات پرونده تیرماه سال 95 مأموران پلیس در جریان گم شدن مرد جوانی قرار گرفتند که برادرش ناپدیدشدن او را به پلیس گزارش داده بود. این مرد گفت: برادرم به گفته همسرش برای دیدار مادرمان از خانه خارج شد و بعد هم که به خانه آمد همسر و فرزندانش نبودند. مستأجر او گفته او را دیده که با مردی از خانه بیرون رفته و دیگر نیامده است. پلیس ابتدا همسر مرد گمشده که کوروش نام داشت را مورد بازجویی قرار داد. این زن گفت: غروب همسرم به من گفت می خواهد سری به مادرش بزند و رفت. ما در جایی مهمان بودیم ساعاتی بعد به او تلفن زدم و گفتم بیا با هم به خانه برویم و شب را تنها نباش گفت حوصله ندارم و خودش به خانه رفت بعد از آن هرچه تماس گرفتم گوشی را جواب نداد.  مستأجر کوروش هم گفت: من و کوروش داشتیم در حیاط خانه کاری انجام می دادیم که یک دفعه مردی به خانه آمد من آن مرد را نمی شناختم اما کوروش او را می شناخت آن مرد ماشین داشت اما با ماشین کوروش رفتند و دیگر نیامدند.   یک روز بعد مأموران خودروی سوخته کوروش را درحالی که جسد داخل آن بود پیدا کردند. جسد کاملا سوخته بود با انتقال جنازه به پزشکی قانونی تحقیقات گسترده ای از سوی مأموران آغاز شد. درحالی که رویا همسر مقتول منکر داشتن هرگونه اطلاعاتی درباره این قتل بود مأموران با ردیابی تلفن همراه او متوجه شدند او زمانی که شوهرش گم شده و بعد از پیداشدن جسد با مردی به نام میثم که پسرخاله اش است از طریق پیامک صحبت کرده و چیزهایی درباره شوهرش گفته است. زمانی که میثم بازداشت شد به قتل اعتراف کرد و گفت: من عاشق رویا بودم و او را دوست داشتم وقتی شوهرش او را کتک می زد خیلی ناراحت می شدم یک روز قبل از حادثه وقتی که رویا گفت شوهرش او را کتک زده و از خانه بیرون انداخته است خیلی ناراحت و عصبانی شدم و تصمیم به قتل گرفتم. یک روز بعد با دوستم مشروب خوردیم و من شجاعت قتل را پیدا کردم. به خانه مقتول رفتم و همراه او به بیرون رفتیم و من در یک فرصت مناسب او را با ضربات چاقو زدم و بعد هم با بنزینی که در ماشین بود او را به آتش کشیدم و هم ماشین سوخت و هم جسد از بین رفت.  در ادامه مأموران برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر اعضای خانواده رویا را مورد بازجویی قرار دادند. برادر رویا گفت: خواهرم و شوهرش کوروش با هم اختلافات شدیدی داشتند و رابطه خوبی با هم نداشتند. کوروش رویا را کتک می زد آنها دو فرزند داشتند اما اصلا با هم کنار نمی آمدند برای اینکه بتوانیم به این درگیری پایان دهیم به خانه مقتول رفتیم تا میانجی گری کنیم اما فایده ای نداشت. از رویا خواستیم چند روزی شوهرش را به حال خودش رها کند تا آرام شود که موضوع قتل پیش آمد. از سوی دیگر رویا مورد بازجویی قرار گرفت. او گفت: من و کوروش با هم اختلاف داشتیم اما من هیچ وقت به میثم نگفتم. شوهرم را بکشد من از او دو بچه داشتم. میثم از من خیلی جوان تر بود. بااین حال عاشق من شده بود. به من می گفت شوهرت قدر تو را نمی داند. او نباید با تو بدرفتاری کند.  می گفت اگر زمانی که می خواستی با او ازدواج کنی بزرگ بودم اجازه نمی دادم این وصلت سر بگیرد و حتما تو را پشیمان می کردم. کوروش بچه ها را هم کتک می زد و این موضوع من را خیلی ناراحت می کرد. وقتی یک روز قبل از حادثه شوهرم من و بچه ها را کتک زد و از خانه بیرون انداخت خیلی ناراحت شدم. موضوع را به میثم گفتم. میثم پیشنهاد داد او را با سم بکشم. من قبول نکردم. اصلا جرئت این کار را نداشتم. میثم از اینکه من کتک خورده بودم خیلی ناراحت بود به همین خاطر هم نقشه قتل شوهرم را کشید.  با تکمیل تحقیقات اولیه به دستور بازپرس، پرونده شخصیت برای میثم تشکیل شد بعد از اینکه مرد جوان مورد معاینات پزشکی قرار گرفت متخصصان او را فردی سالم دارای معاشرت مناسب با دیگران تشخیص دادند که خشونت یا رفتار غیرعادی از سوی او انجام نگرفته و به سؤالات به صورت منطقی و با دلیل پاسخ داده است. علاوه بر این او در میان دوستان و اقوامش به حسن اخلاق مشهور بوده است.  پرونده شخصیت برای رویا نیز تشکیل شد چراکه او نیز دیگر متهم پرونده است رویا نیز سالم تشخیص داده شده و به گفته فرزندانش او هرگز خشونت غیرعادی نداشته و با دیگران رفتار مناسبی داشته است.  با پایان تحقیقات کیفرخواست علیه میثم به اتهام قتل عمدی و واردکردن ضربات غیرمؤثر در قتل به مقتول و جنایت بر میت و رویا به اتهام معاونت در قتل عمدی صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه 7 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code