| یکشنبه، 02 آبان 1400
نگاه ایران: سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تاکید بر اینکه «قانون منع استفاده از بازنشستگان شامل معلمان هم می شود» گفت: معلمان بازنشسته تنها می توانند در مدارس غیرانتفاعی و غیردولتی تدریس کنند و حضور بازنشستگان در کارهای اداری و برای تدریس در مدارس دولتی ممنوع است. به گزارش ایسنا، میرحمایت میرزاده ، اظهار کرد: بر اساس قانون مصوب مجلس درباره منع استفاده از بازنشستگان، معلمان بازنشسته تنها می توانند در مدارس غیرانتفاعی و غیردولتی تدریس کنند. وی در عین حال گفت: البته آموزش و پرورش به دلیل کمبود معلم به جای بازنشسته کردن معلمان با ۳۰ سال خدمت، آنها را با ۳۱ سال خدمت بازنشسته می کرد، روند این نبود که همچون دستگاه های دیگر افراد بازنشسته را برای کار استفاده کنند بلکه به دلیل کمبود معلم یک سال دیرتر معلمان را بازنشسته می کردند. میرزاده یادآور شد: اگر شورای نگهبان قانون مجلس را تایید کند، آموزش و پرورش هم نمی تواند از معلمان بازنشسته استفاده کند کما اینکه قبلا هم استفاده نمی کرد. این بیشتر مشمول سیستم های اداری می شود ولی به طور کلی قانون منع استفاده از بازنشستگان شامل معلمین و همچنین کادر اداری نیز خواهد شد. سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در جمع بندی، گفت: بر اساس این مصوبه مدارس غیردولتی و غیرانتفاعی می توانند از معلمان بازنشسته استفاده کنند و این قانون شامل آنها نمی شود اما در مدارس دولتی استفاده از بازنشستگان خلاف قانون است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code