| چهارشنبه، 05 آبان 1400
نگاه ایران: رئیس هیئت فوتبال گیلان گفت: برخی می گویند برای شعار دادن علیه خداداد به هواداران خط داده اند چون از دقیقه ۱۰ بازی علیه او شعار دادند و خود عزیزی هم همین نظر را دارد. قربانعلی الماسخاله در گفت وگو با میزان، اظهارداشت: از شکست سپیدرود مقابل سپاهان ناراحت هستم ولی دیواری کوتاه تر از دیوار ما پیدا نمی شود. در واقع تقصیر تن زاده است که این تیم را رها نمی کند. او اجازه نداد این تیم کارش را کرده و تمریناتش را آغاز کند. وی در خصوص ۵ در صد حق انتقالی که جواد تن زاده به آن معترض بود گفت: به نظر من، چون تن زاده کار اداری نکرده و در بازار در پی کار دلار و سکه است از جریانات اداری خبر ندارد. شما برای هر کار اداری پول پرداخت می کنید. برای تعویض گواهی نامه هم پول می دهیم. مگر می شود برای انتقال تیم پول پرداخت نکرد. این پول که به جیب من نرفته است بلکه به حساب هیئت فوتبال رفته. هر کاری قانون خود را دارد. ولی تن زاده فکر می کند در جیب کسی پول ریخته است در حالی که کار قانونی که دیگر شبه ندارد. مگه این پول را به جیب من ریخته اند. وی در مورد شکست سنگین سپیدرود مقابل سپاهان و اعتراض هواداران گفت: تیم به بحران رفته و وظیفه من است که جو را آرام کنم. به اعضای تیم گفتیم که این شرایط در فوتبال وجود دارد و باید دوباره شروع کنند و تیم را از حاشیه دور کنند. الماسخاله خاطرنشان کرد: فوتبال فراز و نشیب دارد و اعضای تیم باید گذشته را فراموش کنند. برخی می گویند به هواداران خط داده اند خط دادند چون از دقیقه ۱۰ علیه خداداد شعار دادند. خود «خداداد» هم همین نظر را دارد. تن زاده اصلا دنبال تیم نیست بلکه در پی این است که جو را خراب کنند و او می خواهد اسمش باشد. من واقعا خسته هستم چون وقتی زحمت بکشید و نتیجه ناجور از آب در بیاید خستگی به تن ما می ماند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code