| چهارشنبه، 28 مهر 1400
نگاه ایران: شهرداری تهران جلسه ای با همایون شجریان در خصوص برگزاری کنسرت های خیابانی برگزار کرد که در این جلسه درباره موضوعات متعددی بحث و گفت وگو شد. برزین ضرغامی به جلسه ای که با همایون شجریان در خصوص برگزاری کنسرت خیابانی داشتند اشاره کرد و گفت: در این جلسه شجریان اعلام آمادگی کرد، ما هم به نمایندگی از شهرداری در جلسه حضور داشتیم تا ببینیم ملاحظات وی چه چیزهایی است. وی با بیان اینکه جلسه گذاشتیم تا ببینیم برگزاری کنسرت خیابانی چه ملزوماتی نیاز دارد، گفت: جلسه برگزار شد و در خصوص تمام موارد بررسی هایی انجام شد. مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران افزود: این یک کار جمعی است و با همکاری نهادهای مختلف صورت می گیرد شهرداری تهران در این زمینه تصمیم گیر نیست. باید وزارت فرهنگ و ارشاد و اسلامی، نیروی انتظامی و ... حضور داشته باشند و اعلام نظر کنند. ضرغامی تأکید کرد: لذا قرار شد بررسی ها انجام شود و با توجه به اقتضائات ببینند امکان برگزاری وجود دارد یا خیر. وی در خصوص نقش شهرداری در این زمینه گفت: با توجه به اینکه این کنسرت خیابانی است پس در فضایی باز و در نقاطی از شهر انجام می شود و شهرداری در این زمینه ورود می کند اما تأکید می کنم که شهرداری در این زمینه تصمیم گیر نیست.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code