در بخشی از متن بختیاری آمده است:"در سینمایی که خانم بازیگر برای گرفتن طلاق بعد از معروفیتش به شوهر و مادرشوهرش چاقو می زند و دستشان را شرحه شرحه می کند،همان بهتر که ما نباشیم. چند وقتی است دارم به این فکر می کنم که عطای این سینما را به لقایش ببخشم". با کدهایی که بهنوش بختیاری داده می شود نام بازیگر مورد نظرش را حدس زد .