| پنجشنبه، 29 مهر 1400
نگاه ایران: فرماندار ماسال خبر داد: 23 درصد از 1258 پرونده ی بوم گردی که موافقت اصولی آنها در سطح استان صادر شده است متعلق به شهرستان ماسال است.
محمد جواد عامر صبح امروز در جلسه ی کارگروه بوم گردی شهرستان ماسال با بیان اینکه این شهرستان تا کنون برای 360 پرونده بوم گردی، موافقت اصولی صادر شده است، افزود: شهرستان ماسال در این زمینه با تحقق 104 درصدی سهمیه ی بوم گردی در صدر شهرستان های استان گیلان قرار دارد.
وی ادامه داد: برای 1258 پرونده بوم گردی موافقت اصولی صادر شده است که 23 درصد از این آمار متعلق به شهرستان ماسال است.
قرماندار ماسال با تاکید بر لزوم پی گیری و نظارت بر اجرای این طرح ها تا اجرای کامل و پرداخت تسهیلات، افزود: در این زمینه نیاز است یک نفر به عنوان رابط در هر یک از بخشداری ها، نظام مهندسی و بنیاد مسکن به صورت ویژه مسئول پی گیری اجرای این طرح ها باشند و به صورت هفتگی گزارشی از روند پی گیری ها و پیشرفت کارها ارائه نمایند.
عامر با اشاره به  معافیت هزینه های سازمان نظام مهندسی  برای پروژه های بوم گردی با زیربنای کمتر از 400 متر، افزود: با توجه به این که پروژه های بوم گردی دارای نقشه ی تیپ است هیچ گونه هزینه ی طراحی را در برندارد و تعرفه ی نظارت بر این پروژه ها نیز از تخفیف 50 درصدی برخوردار است.
در پایان این جلسه مصوب شد: کارفرمایان پروژه های بوم گردی که هزینه صدور پروانه ساختمانی آنها بین 3 تا 10 میلیون تومان می باشند در 4 قسط، بین 10 تا 20 میلیون در 8 قسط و بالای 20 میلیون تومان با نظر بخشداری بتوانند به صورت قسطی، هزینه های صدور پروانه ساختمانی را پرداخت کنند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code