| جمعه، 04 فروردین 1402
فرمول جدید اصلاح طلبان گیلان برای انتخابات:
       کد خبر: 19704
نگاه ایران:  در جلسه عصر روز یکشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۴، کمیته انتخابات شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گیلان که با حضور نمایندگان احزاب عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و اشخاص حقیقی عضو کمیته انتخابات، در دفتر حزب مشارکتهای مردمی گیلان در رشت برگزار شد، اعضا با افزودن هفت نفر از نمایندگان شورای مشورتی اصلاح طلبان گیلان و چهار نفر از شخصیت های سیاسی تأثیرگذار استان به عضویت کمیته انتخابات شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گیلان، موافقت شد. به گزارش دبیرخانه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گیلان، بر اساس این مصوبه کمیته انتخابات که در ادامه جلسه امروز، مورد تأیید اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گیلان نیز قرار گرفت، مقرر شد تا هفت تن از اعضای شورای مشورتی اصلاح طلبان استان گیلان، به انتخاب اعضای شورای مرکزی این تشکل نوپای اصلاح طلبان استان و چهار تن از چهره های سیاسی تأثیرگذار استان گیلان، اعم از آقایان سید احمد حسینی، فیاض زاهد، الیاس حضرتی و عسگر اسلامدوست، به کمیته انتخابات شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گیلان افزوده شوند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code