| یکشنبه، 06 آذر 1401
مجتمع آموزشی پیشگامان ایران برگزار می کند:
       کد خبر: 1970
اختصاصی نگاه ایران: دومین جشنواره دوستی با محیط زیست به همت مجتمع آموزشی پیشگامان ایران و با مشارکت سازمان فرهنگی و هنری شهرداری رشت روز پنج شنبه 17 اردیبهشت 94 از ساعت 9 صبح الی 21 در بوستان ملت واقع در چهارراه گلسار رشت برگزار می شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code