| شنبه، 13 آذر 1400
نگاه ایران:  فرماندار شهرستان مرزی بندرآستارا گفت: مردم این شهرستان انتظار دارند تعهدات شرکت راه آهن درخصوص تکمیل این پروژه هرچه سریعتر اجرایی شود . یونس رنجکش در دیدار با عضو هیات مدیره و معاون شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران افزود: اجرای این طرح اقتصادی که به صورت مشترک بین راه آهن جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان انجام می شود مزیت های بسیاری برای اقتصاد و منافع ملی دارد که تکمیل و رفع مشکلات آن برای شهرستان آستارا نیز بسیار هائز اهمیت است. وی اضافه کرد: برغم تمامی مشکلاتی که در مسیر اجرای این طرح برای آستارا وجود دارد عزم جدی مردم و مسئولان شهرستان رفع آنها و کمک به تسریع در تکمیل این پروژه فراملی است اما از سوی دیگر انتظار براین است تا شرکت راه آهن و متولیان امور نیز در انجام تعهداتشان اقدامات جدی تری داشته باشند. وی ادامه داد: مشکلات زیادی هم اکنون در این زمینه وجود دارد که باید در اولویت برنامه ریزی و سیاست های کلان شرکت راه آهن قرار گیرد زیرا هر میزان از نظر زمان به تکمیل و راه اندازی کامل این پروژه نزدیکتر باشیم، اثرات بیشتر در زندگی مردم منطقه و همچنین منافع کشور مشاهده می شود. وی یادآور شد: هنوز بخش مهمی از تملک زمین و پرداخت مطالبات مردم نیز باقی مانده است که باید توسط شرکت راه آهن در کنار تسریع در تکمیل پروژه انجام شود. فرماندار آستارا ضمن تشکر از اقدامات انجام گرفته تا کنون و با اشاره به موقعیت و جایگاه استراتژیک این شهرستان مرزی افزود: در شرایط فعلی و چشم انداز های آینده اقتصاد کشور این راه آهن نقش مهمی در راستای منافع ملی دارد که زمان را نباید از دست داد. در این جلسه مهندس بابک احمدی  عضو هیات مدیره و معاون راه آهن جمهوری اسلامی ایران ضمن تشکر از همکاری های فرماندار و مجموعه دستگاه های اجرایی آستارا و استان گیلان با اجرای این پروژه ملی یادآورشد: اهمیت اجرای راه آهن آستارا_ آستارا از خیلی جهات مهم است و ما به دنبال تکمیل آن باتوجه به اولویت های شرکت راه آهن در این زمینه هستیم.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code