| دوشنبه، 31 خرداد 1400
نگاه ایران: معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: طرح سوال از رئیس جمهور غیرقانونی است، زیرا امضاها از حد نصاب افتاده بود.
تسنیم، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره طرح سوال از رئیس جمهور گفت: طرح سوال از رئیس جمهور غیرقانونی است، زیرا امضاها از حد نصاب افتاده بود.
وی افزود: تعدادی سراغ کسانی که انصراف داده بودند، رفتند و نظرشان را برای امضا جلب کردند.انصراف برای انصراف هم کاری غیرحقوقی و غیرقانونی است.
امیری تصریح کرد: سوال از رئیس جمهور ابتدا در سال گذشته مطرح شد و نمایندگان رئیس جمهور به کمیسیون مربوطه رفتند و پاسخ دادند.
وی افزود: به دنبال از حد نصاب افتادن سوال چهارم از رئیس جمهور، متاسفانه سوال کنندگان محترم سوالات دیگری جمع کردند.تعدادی از نمایندگان رفتند با عده ای دیگر که قانع شده بودند صحبت کردند تا از انصرافشان، انصراف دهند.
امیری تاکید کرد: سوال و تحقیق و تفحص حق مجلس است اما باید از آن قانونی استفاده کرد. آنچه امروز اتفاق افتاده کاملا خلاف اصول مسلم حقوقی، قانون اساسی و خلاف آیین نامه داخلی مجلس است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code