| یکشنبه، 14 آذر 1400
نگاه ایران: پرونده پسر جوانی که متهم به قتل همسرش است در انتظار سوگند ۵۰ نفر است.
به گزارش نوداد، صبح امروز جلسه دادگاه پسر جوانی برگزار شد که متهم به قتل همسرش است که مرحومه از اقوامش می باشد.
پسر جوان همسرش در پی دعوا و مشاجره خود را از خودرو به بیرون پرتاب و فوت کرده است و به این دلیل که در زمان اتفاق کسی غیر از وی و همسرش در خودرو نبوده تا علت این اقدام مشخص شود و همچنین با توجه به مدارک و شواهدی که وجود دارد، اکنون متهم به کشتن زنش است.
حال با توجه به عدم وجود مدارک کامل، قاضی دستور داده که قسامه صورت گیرد و باید ۵۰ نفر از نزدیکان و اقوام سوگند یاد کنند که قتل کار پسر جوان بوده تا وی مجرم شناخته شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code