| دوشنبه، 11 مرداد 1400
نگاه ایران: حکم اعدام مرد جوانی که به خاطر سوء ظن به همسرش در جنایتی هولناک پسر جوانی را با شلیک اسلحه به قتل رسانده امروز در زندان کرج اجرا می شود.
رکنا نوشت: این جنایت در سال 93 اتفاق افتاده بود و قاتل به نام کامران در جریان یک نزاع خونین در کمالشهر کرج جوانی به نام فرشاد را به رگبار بست و کشت.کارآگاهان جنایی در تحقیقات میدانی دریافتند کامران به خاطر سوء ظن به همسرش و فرشاد با وی درگیر شده و او را کشته است.کامران 24ساله که از همسرش پسری یکساله داشت دستگیر شد و پس از اعتراف به جنایتی که مرتکب شده بود در شعبه یکم دادگاه کیفری پای میز محاکمه ایستاد. وی به قضات دادگاه گفت: چند وقتی بود که به رابطه همسرم با جوان غریبه ای به نام فرشاد که در محله مان سکونت داشتند مشکوک شده بودم اما همسرم زیر بار نمی رفت تا اینکه یک روز گوشی خودم را به عمد در خانه جا گذاشتم. همسرم با گوشی ام با آن مرد تماس گرفت و تمام مکالمات آنها ضبط شد.مدتی گذشت تا اینکه من با فرشاد و دوستانش درگیر شدم او با چاقو به من حمله کرد و من هم با اسلحه ای که همراهم بود به طرف او شلیک کردم.پس از اظهارات این قاتل، قضات حکم به قصاص او دادند.حکم نیز با تأیید قضات دیوانعالی روبه رو و سرانجام قرار شد کامران صبح امروز با حضور نماینده دادستان و رئیس شعبه ششم اجرای احکام و اولیای دم به چوبه دار آویخته شد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code