| شنبه، 02 مهر 1401
توضیح مدیرعامل داماش گیلان در مورد حق رشد جهانبخش؛
       کد خبر: 196786
نگاه ایران: مدیر عامل داماش گیلان تاکید کرد: از مبلغ حق رشد بابت انتقال علیرضا جهانبخش به باشگاه برایتون انگلیس پولی به داماش فعلی نخواهد رسید.
به گزارش سایت رسمی داماش گیلان،  در پی انتقال علیرضا جهانبخش به باشگاه برایتون انگلیس خبری مبنی بر اختصاص مبلغی به عنوان حق رشد وی منتشر شد که موجب بحثهای زیادی بر سر باشگاه دریافت کننده این مبلغ شد. در این راستا مهندس محمد مهدی الطافی با تاکید بر اینکه این مبلغ قطعا به باشگاه داماش فعلی نخواهد رسید، اظهار داشت: داماش فعلی مجموعه ای مجزا از داماش قبلی است. ما از سال ۹۵ با اخذ پروانه جدیدی به نام داماش گیلانیان در حال فعالیت هستیم و ربطی به مجموعه قبلی نداریم. داماشی که علیرضا جهانبخش از آن به لیگ هلند ترانسفر شد با پروانه فعالیت با نام داماش ایرانیان تیمداری می کرد. همانطور که بدهی های آن مجموعه هیچ ربطی به ما نداشت، این مورد هم به ما ارتباطی پیدا نمی کند.
مدیر عامل داماش گیلان افزود: با این توضیح نه این پول به ما می رسد و اینکه خودمان هم اصلا به دنبال مطالبه و اخذ آن نیستیم.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code