| شنبه، 02 مهر 1401
نگاه ایران: نمایندگان مجلس شورای اسلامی از بین دو نامزد عضویت در شورای نگهبان سیامک ره پیک را با ۱۴۵ رای به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان انتخاب کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه) به اتفاق آرا، سیامک ره پیک را به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان انتخاب کردند.
رییس قوه قضاییه، آقایان سیامک رهپیک، احمد بیگی حبیب آبادی و محمدحسن صادقی مقدم را به عنوان نامزدهای پیشنهادیش برای عضویت در شورای نگهبان به قوه مقننه معرفی کرد. با انصراف محمدحسن صادقی مقدم از نامزدی شورای نگهبان، سیامک ره پیک و احمد بیگی حبیب آبادی به تشریح برنامه ها و مشخصات خود برای مجلس شورای اسلامی پرداختند سپس مجلس وارد رای گیری شد که سیامک ره پیک با ۱۴۵ رای موافق از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان انتخاب کرد.
انتخاب سیامک ره پیک در پی رحلت محمد علیزاده قائم مقام مرحوم شورای نگهبان انجام شد.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code