| جمعه، 04 فروردین 1402
نگاه ایران: به نقل از سایت سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه رقابت های لیگ دسته اول فوتبال کشور از هفته یکم تا چهارم به شرح زیر است: هفته اول شنبه ۲۰ مرداد ۹۷ ماشین سازی تبریز – بادران تهران – ساعت ۱۸:۱۵ – ورزشگاه بنیان دیزل تبریز اکسین البرز – فجر سپاسی شیراز– ساعت ۱۹:۳۰ – ورزشگاه انقلاب کرج نفت تهران – سیاه جامگان مشهد– ساعت ۱۹:۳۰– ورزشگاه متعاقبأ اعلام می شود شاهین شهرداری بوشهر – گل گهر سیرجان – ساعت ۲۰:۱۵ – ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر کارون اروند خرمشهر – استقلال جنوب تهران – ساعت ۲۰:۳۰– ورزشگاه نفت و گاز اروندان خرمشهر یکشنبه ۲۱ مرداد ۹۷ مس کرمان – شهرداری ماهشهر – ساعت ۱۸:۵۰– ورزشگاه امام علی کرمان برق جدید شیراز – مس رفسنجان – ساعت ۱۹:۱۰ – ورزشگاه پارس شیراز آلومینیوم اراک – شهرداری تبریز – ساعت ۱۹:۳۰– ورزشگاه امام خمینی اراک   هفته دوم شنبه ۲۷ مرداد ۹۷ شهرداری تبریز – نفت تهران – ساعت ۱۸– ورزشگاه اختصاصی (چمن مصنوعی)تبریز گل گهرسیرجان – مس کرمان – ساعت ۱۸:۴۵– ورزشگاه اختصاصی (چمن مصنوعی) سیرجان فجر سپاسی شیراز – آلومینیوم اراک – ساعت ۱۹ – ورزشگاه پارس شیراز استقلال جنوب تهران – ماشین سازی تبریز – ساعت ۱۹:۳۰ – ورزشگاه متعاقبأ اعلام می شود یکشنبه ۲۸ مرداد ۹۷ سیاه جامگان مشهد – خونه به خونه مازندران – ساعت ۱۸:۳۰ – ورزشگاه ثامن مشهد مس رفسنجان – کارون اروند خرمشهر – ساعت ۱۸:۴۵ – ورزشگاه متعاقبأ اعلام می شود بادران تهران – شاهین شهرداری بوشهر – ساعت ۱۹:۳۰ – ورزشگاه متعاقبأ اعلام می شود ملوان بندر انزلی – برق جدید شیراز – ساعت ۱۹:۳۰ – ورزشگاه تختی انزلی شهرداری ماهشهر – اکسین البرز – ساعت ۲۰:۱۵ – ورزشگاه متعاقبأ اعلام می شود هفته سوم شنبه ۳ شهریور ۹۷ برق جدید شیراز – استقلال جنوب تهران – ساعت ۱۹ – ورزشگاه پارس شیراز خونه به خونه مازندران – فجر سپاسی شیراز – ساعت ۱۹ – ورزشگاه متعاقبأ اعلام می شود نفت تهران – شهرداری ماهشهر– ساعت ۱۹– ورزشگاه متعاقبأ اعلام می شود کارون اروند خرمشهر – سیاه جامگان مشهد – ساعت ۲۰:۱۵– ورزشگاه نفت و گاز اروندان خرمشهر یکشنبه ۴ شهریور ۹۷ ماشین سازی تبریز – گل گهرسیرجان – ساعت ۱۸– ورزشگاه بنیان دیزل تبریز مس رفسنجان – ملوان بندر انزلی – ساعت ۱۸:۴۵ – ورزشگاه متعاقبأ اعلام می شود آلومینیوم اراک – مس کرمان – ساعت ۱۹:۱۵– ورزشگاه امام خمینی اراک اکسین البرز – بادران تهران– ساعت ۱۹:۱۵ – ورزشگاه انقلاب کرج شاهین شهرداری بوشهر – شهرداری تبریز – ساعت ۲۰ – ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر هفته چهارم جمعه ۱۶ شهریور ۹۷ شهرداری تبریز – ماشین سازی تبریز – ساعت ۱۷:۴۵– ورزشگاه اختصاصی (چمن مصنوعی)تبریز سیاه جامگان مشهد – برق جدید شیراز – ساعت ۱۸:۱۰ – ورزشگاه ثامن مشهد گل گهرسیرجان – خونه به خونه مازندران – ساعت ۱۸:۳۰– ورزشگاه اختصاصی (چمن مصنوعی) سیرجان مس کرمان – اکسین البرز – ساعت ۱۸:۳۰– ورزشگاه امام علی کرمان فجر سپاسی شیراز – شاهین شهرداری بوشهر– ساعت ۱۸:۴۵ – ورزشگاه پارس شیراز شهرداری ماهشهر – آلومینیوم اراک – ساعت ۲۰– ورزشگاه متعاقبأ اعلام می شود ملوان بندر انزلی – کارون اروند خرمشهر – ساعت ۱۹ – ورزشگاه تختی انزلی استقلال جنوب تهران – نفت تهران – ساعت ۱۸:۵۰– ورزشگاه متعاقبأ اعلام می شود بادران تهران – مس رفسنجان – ساعت ۱۸:۵۰– ورزشگاه متعاقبأ اعلام می شود * لازم به ذکر است با اعلام کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه کامل نیم فصل اول رقابت های لیگ دسته اول فوتبال کشور فصل ۹۸-۹۷ آماده و تدوین شده است اما به دلیل آماده نبودن شرایط برگزاری در برخی از استان ها برنامه هفته اول تا چهارم این رقابت ها اعلام شده و برنامه کامل نیم فصل مسابقاتی لیگ دسته اول متعاقبأ اعلام می شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code