| چهارشنبه، 06 مرداد 1400
نگاه ایران: نتایج پنجمین آزمون استخدامی برای جذب در ۹ دستگاه اجرایی کشور اعلام شد. به گزارش تسنیم، کارنامه نتایج داوطلبان شرکت کننده در پنجمین آزمون استخدامی در سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار گرفته است. داوطلبان هریک از دستگاه های اجرایی اجرایی (شامل: وزارت آموزش و پرورش، سازمان دامپزشکی کشور، سازمان شیلات کشور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بیمه سلامت، سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان اوقاف و امور خیریه) باید با توجه به نتیجه مندرج درکارنامه و توضیحات اطلاعیه مربوط اقدام کنند. برای تمام داوطلبان حاضر در جلسه حسب مورد براساس اولین انتخاب کارنامه آزمون صادر شده است. پنجمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی با حضور بیش از 428 هزار داوطلب و برای جذب  18 هزار و 207 نفر صبح روز جمعه 15 تیر ماه برگزار شد.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code