نگاه ایران: دستمزد داوران فوتبال ایران نسبت به همکاران شان در سایر لیگ های معتبر دنیا رقم بسیار ناچیزی است. داوران لیگ برتر برای هر مسابقه ۹۶۰ هزار تومان و کمک داوران ۵۸۵ هزار تومان و داور چهارم ۳۹۰ هزار تومان دستمزد می گیرند.
به گزارش فارس، دستمزد داوران فوتبال ایران نسبت به همکاران شان در سایر لیگ های معتبر دنیا رقم بسیار ناچیزی است. داوران لیگ برتربرای هر مسابقه ۹۶۰ هزار تومان و کمک داوران ۵۸۵ هزار تومان و داور چهارم ۳۹۰ هزار تومان دستمزد می گیرند.
داوران در لیگ دسته اول و مسابقات جام حذفی دستمزد ۲۶۰ هزار تومانی و کمک  داوران در این مسابقات دستمزد ۱۸۳ هزار تومانی می گیرند و داور چهارم در لیگ یک ۹۱ هزار تومان دستمزد می گیرد!
ارقام دستمزد داوران در سایر رده ها و لیگ های فوتبال ساحلی و فوتسال نیز در جدول زیر به ریال قابل مشاهده است: