| یکشنبه، 14 آذر 1400
نگاه ایران: نهمین نشست سراسری شبکه سازمان های غیردولتی محیط زیست و منابع طبیعی کشور در استان گیلان برگزار خواهد شد.
ابراهیم زمانی عضو شورای هماهنگی شبکه سازمان های غیردولتی محیط زیست و منابع طبیعی استان گیلان و دبیر اجرایی نهمین نشست شبکه ملی با اعلام این خبر گفت:
گیلان برای نخستین بار میزبان نشست شبکه های استانی محیط زیست و منابع طبیعی کشور خواهد بود که این سلسله نشست ها بصورت سالیانه و یا فصلی است و نهمین نشست در تاریخ 24 و 25 مرداد در رشت برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه تمهیدات خوبی برای میزبانی استان توسط شبکه گیلان با همکاری سازمان ها و ادارات مرتبط اندیشیده شده است افزود: نشست نهم پس از افتتاحیه دارای یک پنل تخصصی در روز اول با موضوع «نقش شبکه های محیط زیست و منابع طبیعی در فرآیند توسعه پایدار» و در روز دوم با دو پنل تخصصی در زمینه پسماند و تالاب است که امیدواریم خروجی این پنل ها پیشنهادات و راهکار های علمی و نجات بخش برای وضعیت محیط طبیعی ، انسانی ، دریایی استان و کشور باشد.
دبیر اجرایی نشست نهم در پایان با اشاره به اهمیت این نشست ملی ، اثر بخشی سازمان های مردم نهاد در فرآیند رسیدن به توسعه پایدار را مشمول ساختار سازی ، داشتن استراتژی ، سیاست گذاری و نظارت بر اجرای صحیح و مبتنی بر مطالعات علمی برنامه های توسعه ای دانست.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code