| شنبه، 13 آذر 1400
سید حمید حسینی در بازدید از زندان رودبار و انزلی مطرح کرد:
       کد خبر: 196097
نگاه ایران: سید حمید حسینی در بازدید از زندان رودبار و انزلی گفت: سامانه های هوشمند مهمترین ابزار برای نظارت بر زندانها است.
به گزارش  روابط عمومی اداره کل زندانهای استان گیلان، سید حمید حسینی به منظور بررسی اجرای برنامه ها و خدمات در حوزه های مختلف زندانبانی  از زندانهای رودبار وانزلی بازدید کرد.
در این بازدید سید حمید حسینی ضمن اشاره بر نقش نظارتی و کنترل و هدایت  ستاد گفت : بازدید های میدانی بهترین راهکار برای بررسی اجرای برنامه و خدمات د رحوزه های زندانبانی می باشد. و برنامه ریزی نمودیم  تا هر سه ماهه از تمام زندانها بازدید نمائیم. و محورهای بازدید به زندانها اعلام گردیده تا با آمادگی  ضمن بازبینی برنامه ها، در صورت نیاز اصلاحات مورد نیاز را انجام دهند.
او  بررسی سامانه های هوشمند، شامل  مکاتبات مکانیزه، ثبت اطلاعات  دارو و درمان، پرونده شخصیت و انبارداری را مهمترین اولویت های بازدید برشمرد و گفت که مکانیزه نمودن ثبت داده ها در بخش های قضائی، مددکاری و فرهنگی ضمن تسهیل در پردازش اطلاعات و گزارش گیری، امکان نظارت و کنترل برنامه ها را تسهیل می نماید.
مدیرکل زندانهای استان گیلان ضمن تاکید بر استفاده  از دوربین های مدار بسته  به جهت بالابردن ضریب امنیتی بیشتر در زندانها گفت: امنیت زندانها مهمترین  اولویت و  پیش نیاز اجرای برنامه و ارائه خدمات در زندانها نیز در جایگاه ویژه ای قرار دارد.  و ارتقاء برنامه های سخت افزاری و نرم افزار و همچنین توان علمی کارکنان در زمنیه های اصلاحی و امنیتی  از ابزارهای مهمی است که در چند سال گذشته برای ارتقاء   زندانها  عملیاتی نمودیم.  که می توانیم از طریق  اجرای اینگونه برنامه ها و استفاده از ظرفیتهای بهینه موجود برنامه های سین زندانها را مطابق رئوس و دستورات سازمانی کنترل و اثر بخش نماییم .
او در پایان برای  ارتقاء برنامه های مشخص شده سازمانی در زندانها ضمن  اولویت بندی اهم برنامه ها ، جدول زمانبندی  علمی و عملی را برای بازدید های تخصصی دوره ای از زندانهای تابعه استان تعیین کرد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code