| پنجشنبه، 03 تیر 1400
نگاهی به رمان «بند محکومین» اثر داستان‌نویس گیلانی
       کد خبر: 195851
نگاه ایران: رمان بند محکومین نوشته کیهان خانجانی که نخستین رمان از این نویسنده نیز به شمار می رود در روزهای اخیر مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. مهر نوشت : این رمان که از پس سالها فعالیت و تلاش داستان نویسی نویسنده برآمده است روایتی است از زندگی و زمانه سپری شده بر عده ای از محکومین زندانی در شهر رشت که در یکی از روزهای حبس خود با یک اتفاق غیرعادی مواجه می شوند. ورورد غریبه ای که به نظر می رسد هیچ سنخیتی با آنها ندارد و حضورش همه اهل بند را دچار سردرگمی می کند. رمان «بند محکومین» از سوی ناشر در زمره رمانهای ساختارگرا، جریان گریز و ضدژانر معرفی شده است که پس از خوانش متن می شود به چرایی اطلاق آن پی برد. خانجانی در رمان خود و در  شخصیت های متعددی را در فضای محدود زندان خلق کرده که هر کدام داستانی مطول برای چرایی بودنشان در بند و حبس دارند و از قضا همین داستان های متعدد آنهاست که مایه حیات و نقش آفرینیآنها در زمان حال و رخداد اصلی رمان می شودشخصیت های رمان خانجانی، افرادی زنده با قصه هایشان هستند و این زندگی با خاطره ها و داستان هاست که امروزِ آنها را ساخته و هویت و رفتار آنها در مواجهه با ورود یک زن به بند محکومین که گره اصلی داستان این رمان است، را رقم می زند. زندان در این داستان همانند یک مرکز ذخیره خاطرات و یک حافظه و مغز برای تمامی زندانیان عمل می کند.هر تکه از آن داستانی برای خود دارد و هر کدام از این داستان ها نیز در ساخت و حیات امروز این حافظه کل تاثیرگذارند. این درهم تندیگی روایی را شاید بتوان مهمترین ویژگی ساختاری و ویژگی جریان گریزی این رمان به شمار آورد. خانجانی در دو زمینه دیگر نیز در داستان خود تلاشی ستودنی داشته است. نخستین و شاید مهمترین بخش از آن زبانی است که او به استخدام خود درآورده تا با آن روایت کند. استفاده طولانی و متعدد از عبارت و اصطلاحات خاص عامیانه، مردمی و رایج میان قشر خاصی از اهل زندان، خلق و استفاه از مثل ها و تکیه کلام های بعضا شنیده نشده که هنرمندانه به استخدام درآمده است و ساختار ویژه جمله سازی در متن این داستان از آن اثری به غایت متفاوت ساخته است. اثری که می شود از لابه لای سطور آن به روشنی عریق ریزان نویسنده برای خلق آن را به چشم درد و تفاوت را در استخدام و خلق زبان روایی حس کرد. از سوی دیگر خانجانی در توصیف آنچه در رمانش در حال شکل گیری است بسیار ویژه عمل کرده است. صحنه ها، افراد، توصیف موقعیت و حتی قیافه آنها، خلاف و جرم ارتکابی آنها و موقعیت آنها در زندان حتی در کوچکترین شکل و زاویه ممکن از متن این رمان نوعی ادبیات رئال ویژه ساخته است.رئالیزمی که اصرار دارد تا تمامی عناصر رمان را مال خود کند. از شخصیت پردازی تا حتی زبان و تم و همه ماهیت رمان را. از این منظر می توان خانجانی را خالق اثری دانست که نوعی خاص و تازه از رئالیزم که تمامی بخش های ظاهری و محتوایی رمان را از آن خود می کند و یک ساختار غیر کلاسیک، از خود بر جای می گذارد. با این همه یک مساله در مواجهه با بند محکومین برای مخاطب آزار دهنده است و آن اصرار و تداوم زبان و شکل بیانی نویسنده است. در اینکه خانجانی در استفاده و کشف و خلق زبان رمان خود تلاش بسیاری داشته است شکی نیست اما بدون شک استفاده بیش از اندازه از اصطلاحات، ساختارهای زبانی شکسته، و در یک بیان ساده نبود خط روایی ساده ای در متن که ایجاد کننده نوعی فضای تنفس برای مخاطب رمان است خواننده را در مواجهه با این رمان با سخت خوانی همراه می کند. هر چند این اتفاق می تواند از طرف نویسنده نوعی نقطه قوت به حساب آید اما بدون شک بسیاری از مخاطبین «بند محکومین» در رویارویی با این هجم از ساختارشکنی زبانی در متن، دچار نوعی ابهام، خستگی و سخت خوانی شده و حتی اقدام به ناتمام گذاشتن خوانش اثر خواهند شد. این مساله قابل درک است که نویسنده با چنین تمهیدی تلاش بسیاری داشته است تا به افزودن ضرب آهنگ به متن اثرش بپردازد و سرعت روایت داستان را در آن افزایش دهد اما این اتفاق در نهایت به دلیل استفاده بیش از اندازه از عبارت و اصطلاحات و شیوه بیانی خاص اثر نتیجه عکس داده است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code