| شنبه، 08 مهر 1402
ماجرای ۱۰ هزار دلار در جیب‌های شلوار کردی بدون صاحب!
       کد خبر: 195826
نگاه ایران:  پیداشدن 10 هزار دلار در جیب های یک شلوار کردی بدون صاحب در ساحل تالش گیلان ماجرای عجیبی رقم زد. قلی پور- شهردار شهر چوبر تالش- در این باره گفت: روز دوشنبه همراه با مدیر طرح ساحلی منطقه در حال بازدید از سواحل بودیم. در همین موقع یک شلوار کردی سیاه رنگ که کنار ساحل روی ماسه ها افتاده بود توجهمان را جلب کرد. ابتدا خواستیم بی اعتنا از کنار آن رد شویم اما بعد تصمیم گرفتیم شلوار را داخل سطل زباله بیندازیم. سنگینی وزن شلوار کنجکاوی ما را بیشتر کرد. داخل جیب شلوار انگار چیزی قرار داشت. وقتی محتویات داخل جیب را بررسی کردیم از آنچه دیدیم بشدت تعجب کردیم. حدود 10 هزار دلار داخل جیب شلوار کردی جا سازی شده بود. شلوار را به شهرداری برده و سایر جیب های آن را نیز به دقت مورد بررسی قرار دادیم که چند برگه فیش بانکی نیز پیدا کردیم. با توجه به این یافته ها از طریق بانک توانستیم نشانی از صاحب فیش ها به دست آوریم. او از اهالی استان اردبیل و معلم بود. وقتی با او صحبت می کردیم منکر ماجرا شد و اصرار داشت که اصلاً هیچ پولی گم نکرده است. تلفن را که قطع کرد چند دقیقه ای نگذشته بود که آن مرد خودش زنگ زده و با دلهره و نگرانی ماجرای پول ها را برایمان تشریح کرد.او می گفت: معلم مجرد و بازنشسته ای از ساکنان استان اردبیل است.مدتی قبل 30 میلیون تومان وام گرفته و همه این پول را به همراه مبلغی که از قبل پس انداز داشته، دلار خریداری کرده است. شب قبل از پیدا شدن دلار ها او به سواحل تالش آمده بود چون در خانه کسی نبوده دلارها را در جیب شلوار کردی گذاشته بود. اما صبح هنگامی که ساحل را به مقصد اردبیل ترک می کرد اطلاع نداشت که دلارها را با شلوارش در آنجا جا گذاشته است.با توجه به این ادعاها بود که استعلامات لازم از دستگاه قضا و پلیس گرفته شد و با تأیید اظهارات این معلم دلارهای سرگردان به صاحبش بازگردانده شد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code