| چهارشنبه، 02 تیر 1400
نگاه ایران: براساس سرشماری سال 1395 مرکز آمار 585 هزار و 906 فقره سرقت در کشور ثبت شده که نسبت به پنج سال پیش هفت درصد رشد داشت. براساس آمارها در سال 1395 به ازای هر 136 نفر جمعیت یک سرقت در کشور رخ داده است. بیشترین سرقت ها در تهران و خراسان رضوی برپایه این گزارش پنج استان تهران، خراسان رضوی، البرز، خوزستان و اصفهان به ترتیب با 36، 12، هشت، پنج و نیم و پنج درصد بیشترین سرقت ها را در مقایسه با سایر استان ها داشتند. کردستان و گیلان امن ترین استان ها براساس آمار مزبور کمترین سرقت ها در استان های کردستان، گیلان و همدان بوده که به ترتیب به ازای هر 486، 476 و 474 نفر یک سرقت رخ داده است. همچنین استان های آذربایجان غربی به ازای هر 393 نفر و چهارمحال و بختیاری به ازای هر 356 نفر یک سرقت رخ داده و در رتبه های بعدی کمترین سرقت را به خود اختصاص دادند. آمارهای غیر رسمی رسانه ای نشان می دهد سرقت خودرو در کشور ایتالیا چهار برابر ایران است و این رقم برای آمریکا سه برابر و در فرانسه و اسپانیا 2 برابر کشورمان گزارش شده است. همچنین در کانادا 99 درصد بیشتر از ایران سرقت خودرو و وسایل نقلیه انجام می شود
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code