| جمعه، 07 بهمن 1401
نگاه ایران: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل گفت: استان های اردبیل و گیلان با هدف حفاظت از منابع طبیعی ماموریت های مشترک اجرا و یگان های حفاظت با تخریب کنندگان و قاچاقچیان چوب در حریم 2 استان برخورد خواهند کرد. شهامت هدایت روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: بر اساس توافق به عمل آمده، مرز مشترک جغرافیایی حفاظت منابع طبیعی بین 2 استان از این پس برداشته شده و نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی گیلان و اردبیل می توانند برای مبارزه با متجاوزان به عرصه های جنگلی و مرتعی 2 طرف وارد عمل شوند. وی اظهار داشت: احداث سه پاسگاه حفاظتی و 2 برجک نگهبانی مشترک برای جلوگیری از قاچاق چوب و زغال جنگلی، نصب دوربین در معبر و گلوگاه ها برای پایش تصویری از جنگل ها و همچنین گشت مشترک نیروهای یگان حفاظت 2 استان از دیگر توافق های مسئولان اردبیلی و گیلانی می باشد. مدیرکل منابع طبیعی استان اردبیل گفت: با تخریب کنندگان جنگل و مراتع برخورد قانونی شده و متخلفان به مراجع قضایی معرفی می شوند. وی از افزایش جریمه 80 میلیون ریالی برای تخریب هر هکتار اراضی ملی خبرداد و افزود: در سال های گذشته با همکاری دستگاه قضایی اراضی تصرف شده از دست افراد سودجو و فرصت طلب خلع ید و به دولت برگردانده شد. مدیرکل منابع طبیعی استان اردبیل بهره برداری بی رویه از جنگل ها، خشکسالی ، تغییر اقلیم و کمی بارش را از مهم ترین پیامدها و مشکلات فعلی منابع طبیعی برشمرد و گفت: برای استفاده بهینه از مراتع و جنگل ،بهره برداری اصولی و جلوگیری از تخریب آنها لازم است مشارکت همگانی صورت بگیرد. هدایت جلب مشارکت های مردمی و استفاده از دانش و ظرفیت نیروهای بومی را در حفظ و نگهداری جنگل ها ضروری خواند و افزود: بهترین حافظ عرصه های منابع طبیعی خود بهره برداران و مردم هستند و نقش اساسی و کلیدی در حفظ این مواهب الهی دارند. وسعت جنگل های استان اردبیل با احتساب بیشه زارها و درختچه زارها 63 هزار و 153 هکتار می باشد که در سه ناحیه رویشی خزری (هیرکانی) - ارسبارانی و ایرانی ، تورانی واقع شده است. این میزان 53.3 درصد از سطح استان را تشکیل می دهد. بیشتر مناطق جنگلی استان اردبیل با جنگل های استان گیلان مشترک می باشد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code