| سه شنبه، 25 خرداد 1400
جمشید انصاری با تکذیب حضور 1700 بازنشسته در دولت عنوان کرد؛
       کد خبر: 195673

نگاه ایران: معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تعداد رسمی مدیران بازنشسته دولت را اعلام کرد.

 جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص میزان مدیران بازنشسته دولتی گفت: اینکه برخی اعلام کردند 1700 نفر مدیر بازنشسته داریم از اساس اشتباه است. وی افزود: ما در کشور حدود 1000 نفر مقامات داریم. درباره بازنشسته های دولتی الان 15 استاندار و 14 معاون استاندار بازنشسته داریم که با این حساب در مجموع تعداد بازنشسته های دولتی 110 نفر هستند که حدود 12 درصد از میزان مقامات را شامل می شود. رئیس امور اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: تاکید رئیس جمهور این است که قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشسته ها  را فرصت برای دولت بدانیم و در این راستا از نیروی جوان و همین طور ظرفیت زنان استفاده کنی
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code