| سه شنبه، 25 خرداد 1400
نگاه ایران: حسینعلی حاجی دلیگانی با اشاره به شرایط سخت پیش رو گفت: ما می توانیم روز دوشنبه را هم به کار مجلس اضافه کنیم و لوایح اقتصادی را به تصویب برسانیم. حتی می توانیم ۱۰ تا ۲۰ درصد از حقوقمان را کاهش دهیم.
به گزارش ایلنا؛ حسینعلی حاجی دلیگانی امروز در صحن علنی مجلس طی تذکری به استناد بند ۱۱ ماده ۲۰ در رابطه با حفظ شأن مجلس گفت: ما قانونی تصویب کرده ایم که کلیه حقوق هایی که به مدیران پرداخت می شود برای مجلس شفاف سازی شود. با اینکه یک سال از آن می گذرد اما هنوز عملیاتی نشده است.
وی با تاکید بر کاهش هزینه ها گفت: ظهرها باید یک نوع غذا پخت شود، سفرها باید کاهش پیدا کند، هزینه های ساخت و ساز را باید کم کنیم و تعطیلات تابستانی باقیمانده را انجام ندهیم. ما می توانیم روز دوشنبه را هم به کار مجلس اضافه کنیم و لوایح اقتصادی را به تصویب برسانیم. حتی می توانیم ۱۰ تا ۲۰ درصد از حقوقمان را کاهش دهیم.
وی در جریان اخطاری به استناد اصل ۱۵۶ قانون اساسی گفت: رئیس قوه قضائیه باید تدابیری را اتخاذ کند که مسائلی مثل خاوری دیگر اتفاق نیفتد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code