| سه شنبه، 25 خرداد 1400
نگاه ایران: رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح از آخرین جزئیات کسر خدمت ایثارگری در سال ۹۷ خبر داد.
 سردار موسی کمالی رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح در رابطه با آخرین جزئیات کسر خدمت ایثارگری در سال ۹۷ در صفحه شخصی خود نوشت:
بسم تعالی
همانطور که قبلا اعلام گردیده بود نحوه اجرای بند د ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه امروز در کمسیون امنیت مجلس شورای اسلامی بررسی شد و تصویب گردید به ازای هرماه جبهه و درصد جانبازی وهر ماه اسارت ۱۲ روز کسر خدمت سربازی بدون سقف داده شود.
قاعدتا این طرح باید سیر مراحل قانونی را در صحن علنی طی کند ولی اگر منع قانونی نداشته باشد جهت سیر مراحل تصویب به ستاد کل ارجاع داده می شود.
در مورد زمان اجرا باید گفت که هرگاه نتیجه به ستاد کل اعلام شود به مدت دو تا سه هفته اجرایی خواهد شد.
معافیت ۲۸ به بالا کماکان به قوت خودش باقیست.
کسر خدمت محدودیت سنی ندارد و کسانی که وارد سربازی شوند میتوانند از کسر خدمت استفاده کنند.
متولدین ۷۲ به قبل در حال خدمت که ماهی ۹ روز ثبت کرده اند هم میتوانند ۱۲ روز محاسبه نمایند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code