نگاه ایران: بازیکن جنجالی آبی ها از خجالت مدیربرنامه هایش درآمد.
به گزارش جام نیوز،محمدحسین کنعانی زادگان درحالی که به تیم ماشین سازی تبریز پیوسته است، حسابی از خجالت مدیربرنامه های سابقش درآمد و به طرز عجیبی وی را مورد ضرب و شتم قرار داد.
کنعانی زادگان که دلیل نگون بختی اش را تصمیمات اشتباه مدیربرنامه هایش می دانسته، زمانی که مدیربرنامه ی سابقش را در تمرین ماشین سازی تبریز دید، به سمت وی رفت و با ضرب و شتم شدیدی از وی استقبال نمود.