| سه شنبه، 25 خرداد 1400
نگاه ایران: مرکز آمار ایران میزان بیکاری در فصل بهار امسال را ۱۲.۱ درصد و تعداد بیکاران را ۳ میلیون و ۳۲۲ هزار نفر اعلام کرد.
به گزارش مرکز آمار، در بهار ١٣٩٧ به میزان ٤١,١ درصد جمعیت ١٠ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته اند. بررسی تغییرات میزان مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این رقم نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ١٣٩٦) ٠.٥ درصد افزایش داشته است.
نتایج طرح آمارگیری نیروی کار بهار ١٣٩٧ منتشر شد. بررسی میزان بیکاری افراد ١٠ ساله و بیشتر نشان می دهد که ١٢,١ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده اند. روند تغییرات این نرخ حاکی از آن است که این شاخص نسبت به بهار ١٣٩٦ به میزان ٠.٥ درصد کاهش داشته است و جمعیت بیکار کشور با ٤٤٩٥٨ نفر کاهش به ٣ میلیون و ٣٢٢ هزار نفر رسیده است.
در بهار ١٣٩٧، به میزان ٤١,١ درصد جمعیت ١٠ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته اند. بررسی تغییرات میزان مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این رقم نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ١٣٩٦) ٠.٥ درصد افزایش داشته است.
جمعیت شاغلان ١٠ ساله و بیشتر در این فصل ٢٤ میلیون و ٦٥ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧٥٦ هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش های عمده اقتصادی نشان می دهد که در بهار ١٣٩٧، بخش خدمات با ٥٠,١ درصد بیش­ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش های صنعت با ٣١,٢ درصد و کشاورزی با ١٨.٧ درصد قرار دارند.
نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٩ ساله حاکی از آن است که ٢٥,٥ درصد از فعالان این گروه سنی در بهار ١٣٩٧ بیکار بوده اند. بررسی تغییرات فصلی میزان بیکاری این افراد نشان می دهد، این رقم نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ١٣٩٦) ٠.٩ درصد کاهش یافته است.
بررسی سهم اشتغال ناقص نشان می دهد که در بهار ١٣٩٧، ١٠,٢ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و غیره) کم تر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده اند. این در حالی است که ٤٠,١ درصد از شاغلان ١٠ ساله و بیشتر، ٤٩ ساعت و بیشتر در هفته کار کرده اند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code