| سه شنبه، 25 خرداد 1400
لیست تخلفات ثبت سفارش خودرو منتشر شد؛
       کد خبر: 195386

نگاه ایران: لیست تخلفات ثبت سفارش خودرو که از سال ۹۵ تا ۹۶ انجام شده بود، منتشر شد.

به گزارش تسنیم، لیست تخلفات ثبت سفارش خودرو که در بازه سال 95 تا 96 انجام شده منتشر شد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code