| پنجشنبه، 03 تیر 1400
نگاه ایران: بر پایه ی آمار پایگاه عمومی شرکتهای دانش بنیان، تعداد این شرکتها در ایران هم اکنون به سه هزار و ۵۸۴ می رسد که یکهزار و ۷۴۲ شرکت آن در استان تهران مستقر هستند. این شرکتها برای تجاریسازی نتایج تحقیقات پژوهشگران از طراحی گرفته تا تولید کالا و خدمات بسیار مفید هستند. همچنین هم افزایی علم، دانش و ثروت، تحقق اهداف اقتصادی و علمی کشور شامل کاربرد اختراع و نوآوری، از جمله اهدافی است که شرکتهای دانش بنیان آن را  دنبال می کنند. بر پایه ی آمار پایگاه عمومی شرکتهای دانش بنیان، تعداد این شرکتها در ایران به سه هزار ۵۸۴ واحد  می رسد که از این تعداد، استان تهران با یکهزار و ۷۴۲ شرکت، استان اصفهان با ۳۴۸ شرکت و استان خراسان رضوی با ۱۸۲ شرکت، بیشترین شرکتهای دانش بنیان کشور را دارند. همچنین در استان گیلان ۴۰ شرکت دانش بنیان فعالیت می کند. بر اساس یک  تعریف ساده شرکتهایی که با تکیه بر دانش فنی و تخصصی خود، ایده ها و نوآوریهای جدید را به تکنولوژی تبدیل می کنند به نوعی شرکتهای دانش بنیان نام می گیرند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code