| سه شنبه، 25 خرداد 1400
نگاه ایران: معاون زنان و خانواده رئیس جمهور گفت: من از آقای ظریف بابت انتخاب دومین سفیر خانم تشکر می کنم. یقینا این روند ادامه دارد و فکر می کنم سومین سفیر زن نیز معرفی خواهد شد. معصومه ابتکار معاون زنان و خانواده رئیس جمهور در گفتگو با  فارس، گفت: من از اقای ظریف بابت انتخاب دومین سفیر خانم تشکر می کنم. یقینا این روند ادامه دارد و فکر می کنم سومین سفیر زن نیز معرفی خواهد شد. وی در مورد انتصاب استاندار از بین بانوان نیز ادامه داد: در مورد استانداران تقاضا می کنیم با توجه به حضور بانوان در مناصبی، چون فرمانداری و بخشداری بزودی شاهد حضور استاندار زن نیز باشیم. ابتکار تصریح کرد: تحولات در این حوزه رو به رشد است من به زودی یک گزارشی در مورد روند تحقق شعار حضور ۳۰ درصدی خانم ها در مناصب دولتی و حکومتی خواهم داد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code