| سه شنبه، 25 خرداد 1400
نگاه ایران: پرونده خواننده ای که متهم به تجاوز به 5 دختر است به دادگاه کیفری ارسال شد. با توجه به تعریف دادگاه کیفری و اینکه دختران مورد تجاوز اصرار به فریب دارند شاید خواننده پاپ اعدام شود.
به گزارش رکنا، این خواننده به بهانه ازدواج دختران را به خانه اش در محله دربند تهران می کشاند و با تهدید مورد تجاوز قرار می داد. متهم با تهدید قربانیان به انتشار فیلم تعرض، از آنها اخاذی می کرد.
پرونده او با شکایت پنج دختر به شعبه هشتم دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد. خواننده متجاوز به زودی محاکمه می شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code