| پنجشنبه، 03 تیر 1400
در سه ماهه نخست امسال توسط تامین اجتماعی گیلان صورت گرفت:
       کد خبر: 195126
نگاه ایران: تعهدات بلندمدت به مستمری بگیران بزرگترین گروه تعهداتی تامین اجتماعی استان گیلان میباشد . به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان، در سه ماهه لغایت خرداد سال جاری بیش از199 میلیارد ریال تعهدات کوتاه مدت درقالب انواع کمک هزینه ها و غرامتها به بیمه شدگان مشمول پرداخت گردید . همچنین دراین مدت بیش از 258 میلیارد ریال مقرری بیمه بیکاری به حدود 8000 نفر مشمولین این تعهد سازمانی در سطح استان پرداخت گردید . روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی گیلان در این گزارش با اشاره به اینکه بزرگترین گروه تعهداتی سازمان را مستمری ها تشکیل میدهد ازپرداخت افزون بر 5122 میلیارد ریال انواع مستمری در سه ماهه اول سال جاری خبر داده و خاطر نشان ساخت : در این مدت 1310 میلیارد ریال مستمری های ازکارافتادگی و بازماندگان و 3665 میلیارد ریال مستمری بازنشستگی به همراه 146 میلیارد ریال بابت همسان سازی موضوع ماده 39 برنامه توسعه به بیش از 118 هزار مستمری بگیر گیلانی پرداخت گردیده است . شایان ذکر است تعداد مستمری بگیران استان در سه ماهه اول سال جاری نسبت به پایان سال 96 با افزایش 2000 نفری در حدود 1/8 درصد رشد داشته است .
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code