| دوشنبه، 17 مرداد 1401

نگاه ایران: در دنیای مدرن امروزی و مسائلی که زندگی ها را تحت تاثیر قرار داده، شنیدن اینکه زوجی ۷۰ سال زندگی مشترک را جشن می گیرند، جالب است.

یک زوج چینی اهل چونگ کینگ –چهارمین شهر بزرگ چین- با کمک 4 فرزندشان مراسم ازدواج 70 سال پیش خود را بازسازی کردند.

ونگ دیی 98 ساله و همسر 97 ساله اش کائو یوئها در سال 1945 با هم ازدواج کردند و درگفتگو با سی ان ان از تداوم عشق خود در طول این 70 سال سخن گفتند.

این زوج به زحمت جزئیات زندگیی اشان را به یاد دارند اما شعرهای عاشقانه ایی که در طول جنگ برای هم می نوشتند را هنوز از حفظ هستند و همچنین خاطره روز ازدواجشان را به خوبی به یاد می آورند.

بازسازی یک عروسی پس از 70 سال بازسازی یک عروسی پس از 70 سال بازسازی یک عروسی پس از 70 سال

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code