| شنبه، 20 خرداد 1402
نگاه ایران/ پویا بصیری : چهارمین دوره همایش کودکان هوش برتری با محوریت کودک و معرفی موسساتی وحامیانی که بستر لازم برای ارتقاء علمی، فرهنگی، ورزشی و اجتماعی کودکان رافراهم میکنند در رشت برگزار شد .

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code