| پنجشنبه، 03 تیر 1400
نگاه ایران: با اعلام و موافقت هیئت دولت محمدرضا خباز به عنوان استاندار خراسان شمالی معرفی شد.
به گزارش تسنیم، محمدرضا خباز  به عنوان استاندار خراسان شمالی معرفی شد. هادی قوامی نماینده اسفراین نیز با تایید این خبر، انتصاب وی را تبریک گفت.
خباز در فروردین سال 1383 که نماینده کاشمر بود و دفاع تمام و کمالی از تقسیم خراسان وتاسیس سه استان خراسان شمالی، رضوی و جنوبی داشت.
چهار دوره نمایندگی مجلس و استانداری سمنان از جمله رزومه خباز است.
صالحی استاندار پیشین خراسان شمالی بارها اعلام کرده بود که تا سال 1400 در خراسان شمالی استاندار می ماند!
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code