| پنجشنبه، 20 مرداد 1401
نگاه ایران: تعدادی از بازیگران در حالی که وضعیت جمشید مشایخی در بستر بیماری، چندان مساعد به نظر نمی رسد، با او عکس یادگاری انداختند! پس از عیادت جمعی از بازیگران از جمشید مشایخی در بیمارستان و عکس یادگاری با این بازیگر، اذهان بسیاری متوجه عکس جنجالی عباس جدیدی بر بالین منصور پورحیدری شد که جنجال فراوانی به پا کرده بود. محمد صادق علیزاده با انتشار این عکس در توییتر نوشت: انگاری فقط برای عباس جدیدیه که عکس یادگاری گرفتن رو سر بیمار بستری بیمارستان بَده و شایسته نکوهش!  
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code