| جمعه، 07 بهمن 1401
نگاه ایران:شهردار ساحلی چوبر  از پیدا شدن  مبلغ ده هزار دلار توسط مدیر طرح ساحلی چوبر خبر داد. به گفته شهردار چوبر، مدیر و کارکنان طرح ساحلی چوبر هنگام بازدید از طرح ، شلواری پیدا میکنند که مبلغ ده هزار دلار در آن بوده است. قلی پور افزود : این شلوار و پول متعلق به یک مسافر اردبیلی بود که با تماس با وی با ابراز خوشحالی شدید ، جهت دریافت به شهرداری مراجعه خواهد کرد. وی گفت :این مسافر اردبیلی این مبلغ را در طرح چوبر جا گذاشته بود که توسط مدیر و کارکنان طرح ساحلی چوبر پیدا شده و در یک امر خیر این مبلغ به صاحبش مسترد خواهد شد. گفتنی است ده هزار دلار با پول رایج کشور حدود هشتاد میلیون تومان میباشد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code