| جمعه، 10 آذر 1402
نگاه ایران:  عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید دارد که با وجود تخلفات در ارز مسافرتی، حذف ارز مسافرتی اقدام درستی نیست. غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی ، با اشاره به احتمال حذف ارز مسافرتی، اظهار داشت: کشور در شرایطی قرار داد که باید ارز به امور بسیار ضروری، اجتناب ناپذیر و حیاتی اختصاص پیدا کند؛ نه اینکه ارز به امور غیر ضروری پرداخت شود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، ادامه داد: با این حال باید ارز مسافرت های توجیه پذیر از جمله سفرهای درمان و امور پزشکی، تحقیقاتی و دانشگاهی تامین شود و به نظر می رسد ارز این سفرها در بازار ثانویه تامین شود. نماینده مردم رشت در مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به تخلفات صورت گرفته در فضای ارز مسافرتی، بیان داشت: در کشور هر فرمول یا کمکی برای بهبود شرایط در نظر گرفته شود راه کارهای تقلب آن به صورت طراحی می شود در ارز مسافرتی شاهد بودیم بعد از دریافت ارز بلیط سفر ابطال می شد تا از مابه التفاوت ارز دولتی و ارز آزاد سودی به جیب بزنند. وی تاکید کرد: با وجود تمام این نکات پاک کردن صورت مسئله برای ارز مسافرتی و حذف آن را اقدام مناسبی نمی دانم. جعفرزاده ایمن آبادی در ادامه گفت وگو با خانه ملت، با بیان اینکه از حذف ارز مسافرتی دفاع نمی کند، گفت: نمی خواهم از این تصمیم دفاع کنم با این حال باید تمام جوانب این تصمیم مورد بررسی قرار گیرد در شرایط جنگی حتی یک دلار هم باید درست هزینه شود. این نماینده مجلس با اشاره به حیف و میل های ارز در ثبت سفارش، اظهار داشت: قبول داریم که باید ارز اولویت بندی شود و به این بهانه نباید صورت مسئله در زمینه ارز مسافرتی پاک شود و لازم است در جهت رفاه حال مردم تصمیم گیری شود با این حال باید جوانب تصمیم حذف ارز مسافرتی بررسی شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code