| شنبه، 20 خرداد 1402
نگاه ایران:  پس از اتفاقی که برای بهاره رهنما هنگام نمایش “بلافیگورا” در رشت رخ داد و منجر به شکسته شدن پای وی و انتقال او به بیمارستان و گچ گرفتن محل شکستگی گردید(اینجا)؛ بهاره رهنما گفته که به اجرای یک نقش با پای شکسته فکر می کند. هاتف نوشت : البته این نخستین باری نیست که یک هنرمند با حفظ روحیه ی خود قصد چنین کاری را داشته بلکه در همین رشت این اقدام مسبوق به سابقه بوده است. در سال ۱۳۷۲ که رضا حقی هنرمند و کارگردان شناخته شده ی رشت در صدا و سیمای مرکز گیلان با اجرای برنامه های بسیار جذاب و آوانگارد در زمانی که کمتر به نمایش توجه می شد؛ نظر شهروندان گیلان و به ویژه رشت را به نمایشهای تلویزیونی جلب می کرد و حتی با پخش نمایش “ماهی” آوازه ی این گروه از مرزهای جغرافیایی رشت و گیلان هم فراتر رفت در یکی از اجراها هنرمندی گیلانی که پایش در جریان یک حادثه شکسته بود با چوبدستی و پای گچ گرفته به ایفای نقش خود پرداخت. در سال ۱۳۷۲ امیر وحدانی فر از اعضای گروه نمایشی رضا حقی در صدا و سیمای مرکز گیلان در نمایشی به نام “بنگاهی” با پای شکسته و گچ گرفته وارد کادر نمایشی شد و صحنه یی بدیع و جذاب را نیز به نمایش گذاشت. باید نخستین کار بداهه ی بازی و ایفای نقش با پای گچ گرفته را هم به نام رشت ثبت کرد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code