| جمعه، 03 بهمن 1399
نگاه ایران:  در حاشیه پخش سریال «پدر» و سکانسی که به «خود یوسف پنداری» در شبکه های اجتماعی مشهور شد محمدرضا میرشاه ولد این کارتون را در اینستاگرامش منتشرکرد.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code